หนังสือสวดมนต์ข้ามปี

หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ :
👉ใช้สวดมนต์ข้ามปี
👉ใช้สวดมนต์ประจำวัน
👉ใช้สวดได้ตลอดปีและตลอดไป
ใช้ประจำตัว บ้าน วัด สถานปฏิบัติธรรม

พิมพ์แจก พร้อมพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ

ปกติราคาเล่มละ 30 บาท
✅สั่ง 100 เล่มขึ้นไป เล่มละ 20 บาท
✅สั่ง 500 เล่มขึ้นไป เล่มละ 19 บาท
✅สั่ง 1,000 เล่มขึ้นไป เล่มละ 18 บาท
✅สั่ง 2,000 เล่มขึ้นไป เล่มละ 17 บาท
✅สั่ง 3,000 เล่มขึ้นไป เล่มละ 16 บาท
 
สั่ง 100 เล่มขึ้นไป พิมพ์ชื่อและส่งฟรี‼

ตัวอย่างหนังสือ (ดูเต็มจอได้)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 72 หน้า
ขนาดหนังสือ : 18.5×26 ซม.

สารบัญ

ลำดับบทสวดมนต์
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทชุมนุมเทวดา
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทนมการสิทธิคาถา
– บทสัมพุทเธ
– บทนโมการอัฏฐกคาถา
– บทมงคลสูตร
– บทรตนสูตร
– บทกรณียเมตตสูตร
– บทขันธปริตร
– บทโมรปริตร
– บทวัฏฏกปริตร
– บทอาฏานาฏิยปริตร
– บทอังคุลิมาลปริตร
– บทโพชฌังคปริตร
– บทอภยปริตร
– บทอุณหิสสวิชัย
– บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
– บทคาถามหาเมตตาใหญ่
– บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
– บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– บทชัยปริตร (มหากาฯ)
– บทพระคาถาชินบัญชร
– บทมงคลจักรวาลใหญ่
– บทบารมี ๓๐ ทัศ
– บทคาถาโพธิบาท
– บทมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
– บทจุลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
– บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
– บทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา
– บทจักกิวังสทสมปรเมนทมหาราชาภิถุติคาถา
– คาถาบูชาดวงชะตา
– บทเทวตาอุยโยชนคาถา
– บทสัพพมงคลคาถา
– บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
– กราบลาพระ ๕ ครั้ง
– ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ