คู่มืออุบาสกอุบาสิกา เล่มใหญ่ (25 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 96 หน้า
ขนาดหนังสือ : 18.5×26 ซม.
ราคาปก : 25 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง