สวดมนต์ข้ามปี ละชั่ว ทำดี จิตผ่องใส (24 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 80 หน้า
ขนาดหนังสือ : 14.5×21 ซม.
ราคาปก 24 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง