โปรโมชั่น l คู่มือมนุษย์ เล่ม 4 (ไตรสิกขา) (48 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 80 หน้า
ขนาดหนังสือ : 14.5×21 ซม.
ราคาปก 48 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง

หมวดหมู่: