โปรโมชั่น l บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ (15 บาท) (((อยู่ในขั้นตอนการผลิต)))

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 48 หน้า
ขนาดหนังสือ : 13 x 18.5 ซม.
ราคาปก 15 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง