มนต์พิธีแปล เล่มใหญ่พิเศษ (90 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 352 หน้า
ขนาดหนังสือ : 18.5×26 ซม.
ราคาปก 90 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง