มนต์พิธี เล่มเล็ก (35 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 352 หน้า
ขนาดหนังสือ : 10.5×14.5 ซม.
ราคาปก 35 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง