สวดมนต์ทุกวันฯ สวดมนต์ข้ามปี (ขนาดA3) (กระดาษปรุ๊ฟ) (78 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 72 หน้า
ขนาดตัวอักษร : 37 พ้อยท์
ขนาดหนังสือ : 29.6 x 43.6 ซม.
ราคาปก : 78 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง