สวดมนต์สร้างสุข ทำวัตรเช้า-เย็น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล เล่มใหญ่ (50 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 112 หน้า
ขนาดหนังสือ : 18.5×26 ซม.
ราคาปก 50 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง