โปรโมชั่น l สวดมนต์วันพระก่อนนอน (15 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาดหนังสือ : 13 x 18.5 ซม.
ราคาปก 15 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง