โปรโมชั่น l สวดมนต์ภาวนา คาถาศักดิ์สิทธิ์ฯ วิธีทำดีใช้หนี้พ่อแม่ (15 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 72 หน้า
ขนาดหนังสือ : 9.5×14 ซม.
ราคาปก : 15 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง