โปรโมชั่น l สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป (ฉ.พกพา) (18 บาท) (((สินค้าหมด หยุดผลิต)))

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ  
จำนวน : 144 หน้า
ขนาดหนังสือ : 9.5×14 cm.
ราคาปก 18 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง