สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ศูนย์รวมหนังสือสวดมนต์, หนังสือธรรมะ, หนังสือพิมพ์แจกเป็นธรรมทานทุกโอกาส, หนังสือมนต์พิธี, หนังสือเรียนนักธรรม, ธรรมศึกษา, บาลี, ปฏิทิน, แผ่นพับสวดมนต์, คัมภีร์เทศน์, สื่อธรรมะ, หนังสือที่ระลึก, ตลอดจนหนังสือธรรมประยุกต์ที่บรรจุคำสอนพร้อมคำสวด มีภาพประกอบ สวยสดใส คุ้มค่า คุ้มราคา อ่านง่าย เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง

รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แผ่นพับสวดมนต์ พร้อมพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ ราคาถูก

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง ร้านเลี่ยงเชียง เลี่ยงเชียง รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ พร้อมพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพและข้อความต่างๆได้ เหมาะสำหรับพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ทำบุญในโอกาสต่างๆ ทั้งงานบุญงานกุศล งานมงคลและอวมงคลต่างๆ เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด งานแต่ง งานกฐิน ผ้าป่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานที่ระลึก งานอนุสรณ์ สร้างอุทิศส่วนบุญกุศล งานฌาปนกิจ ฯลฯ พร้อมพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ และจัดส่งทั่วประเทศ

ประวัติโดยย่อ

ประวัติเลี่ยงเชียง

จากรุ่นสู่รุ่น

จากรุ่นสู่รุ่น

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือสื่อธรรมะมากว่า 100 ปี

จากรุ่นสู่รุ่น จากยุคสู่ยุค
ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
สร้างสรรค์สื่อธรรม
รังสรรค์สังคม
อุดมปัญญาบารมี

จากพุทธศักราช ๒๔๕๙ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง ดำรงความเพียรเพื่อพุทธศาสน์ ต่อไปไม่สิ้นสุด เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ไม่หยุดยั้ง พัฒนาสังคมให้มั่นคง สงบสุข เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ตกทอดเป็นมรดกธรรม มรดกความดี จนถึงลูก หลาน เหลน ลื่อ ลืบ ลืด แห่งชาวพุทธสืบไป

ผลงานหนังสือเก่าแก่อายุเกือบ 100 ปี

old book (1)
old book (2)
old book (3)
old book (4)
old book (5)
old book (6)
old book (7)
old book (8)
old book (9)
old book (10)

รางวัลเกียรติยศ

“รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร”

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 

“รางวัลพุทธคุณูปการ”

๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓