รวมบทสวดมนต์ที่มีพลานุภาพและนิยมสวดไว้หลากหลาย อาทิ บทขอขมาพระรัตนตรัย, บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย, พาหุงมหากา, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, อุณหิสสวิชัยคาถา, โพชฌังคปริตร, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, คาถาชินบัญชร, คาถามหาเมตตาใหญ่, บทมหาสมัยสูตร, บทสวดพุทธบารมี, บารมี ๓๐ ทัศ, คาถาบูชาดวง, คาถาเสริมบารมี, บทนพเคราะห์-สีลชะตา, คาถาเงินล้าน, คาถามหาจักรพรรดิ, คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ, คาถาบูชาหลวงพ่อรวย, คำแผ่เมตตา, คำอุทิศบุญ, คำกรวดน้ำอุทิศบุญครอบจักรวาล, คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร, คำอธิษฐานอโหสิกรรม, คำอธิษฐานขอเบิกบุญ, คำอธิษฐานจิต และพิธีขอขมากรรมบิดามารดา

ดูตัวอย่างหนังสือ

สารบัญ

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
สมาทานศีล ๕
ชุมนุมเทวดา
นอบน้อมพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
ชัยปริตร (มหากา)
สัพพมงคลคาถา
อิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
อุณหิสสวิชัยคาถา
โพชฌังคปริตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาชินบัญชร
มหาเมตตาใหญ่
มหาสมัยสูตร
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
พุทธบารมี
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ
คาถาบูชาดวง
คาถาเสริมบารมี
บทนพเคราะห์-สืบชะตา
คาถาเงินล้าน
 
พระคาถามหาจักรพรรดิ
๑. บทบูชาพระ
๒. บทกราบพระ ๖ ครั้ง
๓. บทสมาทานศีล ๕
๔. บทอาราธนาพระ
๕. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
๖. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
๗. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๘. บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
๙. คำอธิษฐานแผ่บุญ
๑๐. คำอธิษฐานรวมบุญ
 
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาหลวงพ่อรวย
พระคาถายันทุน
เทวตาอุยโยชนคาถา
ทำสมาธิภาวนา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำอุทิศบุญครอบจักรวาล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
คำกรวดน้ำ (ย่อ)
อธิษฐานอโหสิกรรม
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำอธิษฐานจิต
พิธีขอขมากรรมบิดามารดา
คำขอขมาถอนคำสาบาน อธิษฐาน สาปแช่ง
อานิสงส์การสวดมนต์ ๑๕ ประการ