แผ่นพับสวดมนต์อิ่มบุญ (15 บาท)

จำนวน : 20 หน้า
ขนาด : 9 x 20.5 ซม.
ราคา : 15 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง