แผ่นพับคาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ (7 บาท)

จำนวน : 8 หน้า
ขนาด : 9.3 x 16.5 ซม.
ราคา : 7 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง