แผ่นพับบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา พุทธบารมี (12 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี (น้ำเงิน)
กระดาษ : อาร์ตมัน
จำนวน : 20 หน้า

ขนาด : 9 x 15 ซม.
ราคา : 12 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง