สวดมนต์สร้างสุข ทำวัตรเช้า-เย็น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล (เล่มใหญ่ ตัวโต ขนาดA3) ( 128 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 96 หน้า
ขนาดหนังสือ : 29.6 x 43.6 ซม.
ราคาปก : 128 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง