มนต์พิธี เฉพาะพระภิกขุปาฏิโมกข์ (30 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาดหนังสือ : 10.5×14.5 ซม.
ราคาปก 30 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง