โปรโมชั่น l ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก คาถามหาจักรพรรดิ (20 บาท)

เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาดหนังสือ : 14.5×21 ซม.
ราคาปก 20 บาท

***สั่งซื้อจำนวนมาก หรือสั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ราคาจะลดลงตามจำนวนเล่มที่สั่ง